Exterior

Մածկիչ 921 902 10

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 8մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մածկիչ 92 19 01 10

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 10մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Բահակ 800 483

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 80/60/60մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

Այս գործիքի մասին ավելին կարող եք իմանալ` այցելելով մեր խանութ- սրահներ.

 amd.

Բահակ 92 18 00 10

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 80/60/60մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

Այս գործիքի մասին ավելին կարող եք իմանալ` այցելելով մեր խանութ- սրահներ.

 amd.

Մալա 92 16 26 10

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 160մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մալա 92 16 28 10

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 180մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Բահակ 990 710

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 80մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Բահակ 990 712

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 100մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Բահակ 921 706

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 60մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Բահակ 921 708 10

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 80մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Բահակ 92 17 10 10

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 100մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մալա 800 484

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 165մմ/80մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Բահակ 800 486

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 120մմ x 100մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Բահակ 800 485

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 150մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մածկիչ 800 487

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 150մմ

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մածկիչ 800 498

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 160/20/60մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մածկիչ 800 488

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 160/20/60մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մածկաթիակ 91 33 60 10

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 600/4մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մածկաթիակ 91 33 45 10

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 450/4մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մածկաթիակ 91 33 35 10

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 350/4մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մածկաթիակ 91 33 25 10

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 250/4մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մածկաթիակ 91 33 15 10

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 150/4մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մածկիչ 831 705

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 50մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մածկաթիակ 910 216 10

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 16մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մածկաթիակ 91 02 18 10

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 180մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մածկաթիակ 91 02 20 10

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 200մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Բահակ 938 050 10

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 100մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Բահակ 836 101-401

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 100մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մածկիչ 851 270-401

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 27սմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մածկիչ 851 200-401

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 20սմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մածկիչ 851 150-401

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 15սմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մածկիչ 91 02 16 10

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 25մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մածկիչ 84 50 04-401

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 40մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մածկիչ 84 50 05

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 50մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մածկիչ 84 50 06-401

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 60մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մածկիչ 84 50 08

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 80մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մածկիչ 84 50 10

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 100մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մածկիչ 91 16 12 10

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 120մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մածկիչ 91 00 04 71

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 50, 75, 100,120մմ.

ՔԱՆԱԿԸ ՏՈւՓՈւՄ. 4 հատ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մածկիչ 91 00 01 71

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 50, 75, 100,120մմ.

ՔԱՆԱԿԸ ՏՈւՓՈւՄ. 4հատ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մածկիչ 91 71 20 71

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 20մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մածկիչ 708 060-401

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 60սմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մածկիչ 832 201

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 250մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մածկիչ 835 306-401

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 60մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մածկիչ 83 54 06-401

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 60մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մածկիչ 84 03 50-401

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 50մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մածկիչ 840 375-401

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 75մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մածկիչ 91 71 40 71

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 40մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մածկիչ 91 71 50 71

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 50մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մածկիչ 91 71 60 71

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 60մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մածկիչ 91 71 80 71

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 80մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մածկիչ 91 71 12 71

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 120մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մածկիչ 83 12 04-401

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 40մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մածկիչ 831 205

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 50մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մածկիչ 831 206

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 60մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մածկիչ 91 71 99 71

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 100մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մածկիչ 831 215

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 150մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Ծեփիչ 92 14 09 10

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 270 x 130մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Ծեփիչ 92 13 05 10

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 270 x 130մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Ծեփիչ 92 13 50 10

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 270 x 130մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Ծեփիչ 92 15 02 10

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 480 x 130մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մալա- սանր 94 06 10 10

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սալիկապատման աշխատանքներ կատարելու համար.

ՉԱՓԸ. 270 x 130 մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մալա- սանր 94 06 08 10

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սալիկապատման աշխատանքներ կատարելու համար.

ՉԱՓԸ. 270 x 130 մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մալա- սանր 94 06 06 10

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սալիկապատման աշխատանքներ կատարելու համար.

ՉԱՓԸ. 270 x 130 մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մալա- սանր 94 06 04 10

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սալիկապատման աշխատանքներ կատարելու համար.

ՉԱՓԸ. 270 x 130 մմ. 4x4.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մալա 92 14 00 10

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 200/90/80մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մալա 92 11 01 10

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 280/140մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.

Մալա PACA WENECKA- INOX

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է. Սվաղապատման աշխատանքների համար:

ՉԱՓԸ. 200/80մմ.

ԱՐՏԱԴՐՎԱԾ Է. Գերմանիայում.

 amd.
Զամբյուղը դատարկ է